отзад

отзад
нар. - изотзад, иззад, в тил, откъм гърба, от задната страна
нар. - зад, оттатък, отвъд

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • отзад напред — словосъч. напред назад, наопаки, в обратна посока …   Български синонимен речник

  • в обратна посока — словосъч. напред назад, наопаки, отзад напред …   Български синонимен речник

  • зад — предл. отзад, иззад предл. отвъд, от другата страна предл. оттатък …   Български синонимен речник

  • изотзад — нар. отзад, откъм гърба …   Български синонимен речник

  • наопаки — нар. обратно, напротив, инак, иначе, не така, опак, от другата страна, против, противно, противоположно нар. обърнато, с главата надолу нар. напред назад, в обратна посока, отзад напред …   Български синонимен речник

  • напред назад — словосъч. наопаки, в обратна посока, отзад напред …   Български синонимен речник

  • обхождам — гл. обикалям, посещавам, спохождам, наминавам, навестявам, визитирам гл. преброждам, кръстосвам гл. заобикалям, обкръжавам, минавам отзад гл. ограждам гл. пропътувам, прекосявам, изминавам гл. пътувам …   Български синонимен речник

  • отвъд — нар. оттатък, зад, от другата страна, през нар. отзад …   Български синонимен речник

  • оттатък — нар. от другата страна, от другия край, отвъд, зад, през нар. отзад …   Български синонимен речник

  • подир — нар. после, след, отсетне, отпосле, сетне, след това, след малко нар. зад, на задната страна, отзад …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”